top of page

Çocuklarda Beyin Tümörleri

Pediatrik beyin tümörleri, çocuklarda beynin kendisinden yada onu çevreleyen dokulardan meydana gelen anormal hücre kitleleri veya büyümeleridir. Pek çok farklı pediatrik beyin tümörü türü mevcuttur. Bunların bazıları iyi huylu iken bazıları ne yazıkki kötü huyludurlar.

Tedavi ve iyileşme şansı (prognoz), tümörün tipine, beyindeki konumuna, yayılıp yayılmadığına ve çocuğunuzun yaşına ve genel sağlığına bağlıdır. Sürekli olarak yeni tedaviler ve teknolojiler geliştirildiğinden, tedavilerde değişmektedir.

KLİNİK BELİRTİLER

Çocuklarda beyin tümörünün belirti ve semptomları büyük ölçüde değişir ve beyin tümörü tipine, boyutuna, konumuna ve büyüme hızına bağlıdır. Semptomlar diğer bir çok klinik durumdada ortaya çıkabileceğinden beyin tümörüne bağlı olduğunu ayırmak kolay değildir.

Çocuklarda beyin tümörüne bağlı daha sık görülen semptomlarından bazıları şunlardır:

 • Sık sık ve şiddetli olabilen baş ağrıları

 • Kafada artan basınç hissi

 • Açıklanamayan mide bulantısı veya kusma

 • Ani başlayan görme sorunları, örneğin çift görme

Tümörün konumuna bağlı olarak diğer olası belirti ve semptomlar şunları içerir:

 • Bebeklerde bıngıldağın gergin yada kabarık olması

 • Nöbetler

 • Anormal göz hareketi

 • Konuşma bozukluğu

 • Yutma güçlüğü

 • İştah kaybı; veya bebeklerde, beslenme zorluğu

 • Dengede bozukluğu

 • Yürümekte zorluk

 • Kol veya bacakta zayıflık veya his kaybı

 • Yüzün bir tarafında zayıflık veya sarkma

 • Hafıza sorunları

 • Kişilik veya davranış değişiklikleri

 • İşitme sorunları

TÜMÖRE NEDEN OLAN ETKENLER

Bir çok oluda pediatrik beyin tümörlerinin kesin nedeni bilinmemektedir.

Bu tümörler tipik olarak beynin kendi hücrelerinden köken alan tümörleridir. Normal hücrelerin DNA'larında hatalar (mutasyonlar) olduğunda başlar. Bu mutasyonlar, hücrelerin artan oranlarda büyümesine ve bölünmesine ve sağlıklı hücreler ölürken yaşamaya devam etmesine izin verir. Sonuç olarak anormal hücreler birikerek kitle oluşturan tümörü oluşturur.

Medulloblastom veya ependimom gibi bazı beyin tümörleri çocuklarda daha sık görülür. Nadir olmakla birlikte, ailede beyin tümörü öyküsü veya ailede genetik sendrom öyküsü bazı çocuklarda beyin tümörü riskini artırabilir.

TEDAVİ

Pediatrik beyin tümörü tedavisi, tümörün tipine, boyutuna ve konumuna, ayrıca çocuğunuzun yaşına ve genel sağlığına bağlıdır.

Ameliyat

Beyin tümörü ameliyat için erişilebilir bir yerde bulunuyorsa, çocuğunuzun mümkün olduğunca güvenli bir şekilde beyin tümörünü çıkarmak için çalışIır.

Bazı durumlarda, tümörler küçüktür ve çevreleyen beyin dokusundan ayrılması kolaydır, bu da cerrahi olarak tam olarak çıkarılmasını mümkün kılar. Fakat bazen tümörler çevreleyen dokudan ayrılamazlar veya beyindeki hassas bölgelerin yakınında bulunurlar ve bu da ameliyatı riskli hale getirir. Bu durumlarda cerrahi sırasında tümörün mümkün olduğu kadar çoğunun çıkarılması amaçlanır. Beyin tümörünün bir kısmını çıkarmak bile belirti ve semptomları azaltmaya yardımcı olabilir.

Pediatrik beyin tümörünü çıkarmak için yapılan cerrahi, enfeksiyon ve kanama gibi riskler taşır. Diğer riskler, çocuğunuzun beyninin tümörün bulunduğu kısmına bağlı olabilir. Örneğin, göze bağlanan sinirlerin yakınındaki bir tümör üzerinde yapılan cerrahi, görme kaybı riski taşıyabilir.

Cerrahi ile çıkarılan tümör alanında uzman patologlar tarafından incelenerek histolojik tanısı konulur. Konulan tanıya bağlı olarak radyoterapi, kemoterapi yada radyocerrahi (gamaknife, cyberknife) tedaviye eklenebilir.

bottom of page