top of page

Glioblastoma Multiforme (GBM)

Glioblastoma multiforme (GBM), beyin veya omuriliğin hızlı büyüyen bir tümör türüdür. Erişkinlerde en sık görülen primer malign beyin tümörüdür.

GBM'ler neredeyse hiçbir zaman beynin, omurganın veya merkezi sinir sisteminin dışına vücudun diğer bölgelerine yayılmaz. Karmaşık yapıları nedeniyle tedavi edilmeleri çok zordur.

GBM'ler, farklı tipte "glial" beyin hücrelerinin bir karışımını içeren çok çeşitli tümörlerdir. İsmindeki ”multiforme” "çok değişken" anlamına gelir. Bu tümörlerdeki hücre tipleri değişken bir şekilde özelleşmiştir ve astrositler, oligodendrositler, mikroglia ve kan damarlarının hücreleri gibi normal beyin hücreleri ile yakından etkileşime içindedirler.

Tümör hücrelerinin yapısı, hem genetik mutasyonlar (spesifik genlerdeki DNA'yı etkileyen lezyonlar) hem de etkilenen genlerin ortaya koydukları aktiviteleri açısından farklılık gösterir. Buna “çeşitlilik”, “değişkenlik” veya “benzersiz hücrelerden oluşan” anlamına gelen “heterojenlik” denir.

Dünya Sağlık Örgütünün sınıflamasına göre Glioblastoma 4. derece bir beyin tümörüdür.

Bir GBM tümörünün karmaşıklığı, çeşitliliği ve hızlı büyümesi, hastalar için etkili bir tedavi geliştirmeyi zorlaştırmaktadır.

Glioblastoma multiforme (GBM) için prognoz nedir?

Ortalama hayatta kalma süresi genelde son derece kısadır – sadece 12-18 ay. Bununla birlikte, glioblastoma hastalarının %25'i bir yıldan fazla hayatta kalır ve hastaların %5'i beş yıldan fazla yaşar. Bazı insanların diğerlerinden çok daha uzun süre hayatta kalmasının nedeni henüz net değil.

Glioblastomun tedavisi nedir?

GBM tedavisi için ilk seçenek cerrahidir ve bunu genellikle radyoterapi ve kemoterapi izler.

GBM'yi çıkarmak için yapılan cerrahi operasyonda amaç beynin normal fonksiyonlarını bozmada çıkarılabildiği kadar çok tümör çıkarmaktır. Tümörün normal beyin hücreleri içine girmiş olması ve normal doku ile ayırmanın çok zor olması sebebi ile biz beyin cerrahlarını bazen sınırlamaktadır.

Bir beyin cerrahı sağlıklı beyne zarar vermeden bir tümörün ne kadarını çıkarmanın güvenli olduğuna karar vermeleridir, bu nedenle bazen ameliyatın bir kısmının veya tamamının uyanık olarak yapılmasını önerebilirler.

Ne yazık ki, GBM'nin bu doğasından dolayı bazı tümör hücrelerinin neden tamamının çıkarılmadığı, bir kısmının neredeyse her zaman geride kalacağını ve dolayısıyla büyümeye devam edecektir. Bu nedenle geride kalan parçalar için radyoterapi ve kemoterapi bir sonraki tedavi aşamalarıdır.

Glioblastoma her zaman ölümcül müdür?

Glioblastoma multiforme (GBM), erişkinlerde en sık görülen primer malign beyin tümörü tipidir. Aynı zamanda en agresif ve öldürücüdür. Glioblastomalı tüm hastaların %1'inden azı on yıldan fazla yaşar, bu nedenle vakaların çoğunda ölümcüldür.

Glioblastomlu bir kişinin yaşam beklentisi nedir?

Hayat beklentisi son derece değişkendir. Ortalama hayatta kalma süresi son derece kısadır - sadece 12-18 ay. Glioblastoma hastalarının sadece %25'i bir yıldan fazla hayatta kalır ve hastaların %5'i beş yıldan fazla yaşar.

bottom of page