top of page

Meningiom

Menenjİom nedİr?​

Meningiomlar, beyni çevreleyen ve meninks denilen zardan köken alan tümörlerdir. Meningiomların çoğu iyi huyludur ve yavaş büyürler. Kadınlarda görülme ihtimali erkeklere göre daha sıktır. Meningiomlar, tüm yetişkin merkezi sinir sistemi tümörlerinin yaklaşık %30-37'sini oluşturur.

Menenjiyoma ne sebep olur?

Beyin tümörünün doğrudan nedeni hala net olarak bulunamamıştır.Bu konuda daha fazla yatırım yapılması gerekiyor. Hastanın genetik ve yaşam tarzı, tıbbi geçmişi ve potansiyel risk faktörlerine önceden maruz kalması gibi bir çok etken sebep olabilir. Menengiomların bir kısmı genetik bir hastalık olan Neurofibromatozis’in bir komponenti olarak ortaya çıkabilirler. Meningiom görülme sıklığı yaşla birlikte artar ve 65 yaşından sonra bu artış daha belirgin olarak görülmektedir.

Menenjiyomun farklı türleri var mı?

Meningiomların yaklaşık %80-90'ı 1. derecedir ve yavaş büyür, ancak bazıları daha agresiftir. Bu ayırımı yapabilmek için tümörden biyopsi (cerrahi operasyon sırasında alınan küçük bir örnek) almak gerekir. Patologlar bu biyopsi üzerinde çalışarak tümörü hem histolojik (mikroskop aracılığıyla) hem de moleküler profilleme (tümörün genetik özelliklerini inceleyerek) yöntemini kullanarak Ayrıntılı bilgi verirler.

Meninjiom belirtileri nelerdir?

Menenjiyomun belirti ve semptomları ilk başta oldukça belirsiz olabilir, ancak yavaş yavaş büyür ve tümörün beyinde veya omurgada yerleştiği yere göre farklı belirtiler gösterebilir.

  • Bulanıklık veya çift görme gibi görme değişiklikleri

  • Zamanla kötüleşen baş ağrıları

  • İşitme kaybı veya kulak çınlaması (kulaklarda çınlama)

  • Hafıza kaybı

  • Koku kaybı

  • Nöbetler

  • Kollarda veya bacaklarda zayıflık

Semptomlara öncelikle beyin veya omurga sinirleri ve kan damarlarının bazı kısımlarına baskı uygulayacak kadar büyük bir boyuta gelmesi lazım. Ancak unutulmamalıdır ki yukarıdaki belirti ve bulguların bir çok sebebi vardır. Bunlar menenjioma özel bulgular değildir.

Meningiom tedavisi nedir?

Tedavi seçenekleri cerrahi ve/veya radyoterapidir. Kemoterapi normalde sadece yüksek dereceli bir meningiom için düşünülür.

Cerrahi tedavi

Bazı meningiomlar ameliyatla başarılı bir şekilde çıkarılabilirken, diğerleri tamamen çıkarılmasını imkansız kılan pozisyonlarda olabilir. Örneğin, tümör göz sinirin veya bir damarın etrafına sarılmış olabilir. Bu durumlarda, beyin cerrahının önceliği, beyin içindeki herhangi bir kritik yapıya zarar vermeden tümörün mümkün olduğunca çoğunu çıkarmak olacaktır.

Tümör yeniden büyürse, tümör boyutunu küçültmek için tekrar ameliyat önerilebilir.

Radyoterapi

Cerrahi olarak çıkarıldıktan sonra bazı meningiomlar tekrar büyüyebilir. Bu nedenle, II. veya III. derece olarak sınıflandırılanlar, yeniden büyüme riskini azaltmak için radyoterapi ile tedavi edilebilir.

Kemoterapi

Kemoterapi, meningiom tümörleri için nadiren kullanılır, çünkü çok yavaş büyürler. kemoterapi ilaçlarının çoğu daha kötü huylu kanser türlerinde görüldüğü gibi, hızla bölünen hücreleri hedeflemek için tasarlanmıştır.

bottom of page